DinSide.no – Han styrer alt fra mobilen (TellStick, Switch King and EventGhost article)

Artikkel om hvordan jeg styrer  forskjellige enheter i boligen med mobilen. For spørsmål rundt artikkelen, installasjon og konfigurasjon, TellStisk, Switch King, etc, kan kommentarfeltet nedenfor brukes. Alternativt kan henvendelser sendes til følgende e-post adresse: feedback (@) satheesh.net Klikk på DinSide bildelinken nedenfor for å lese den.

Norwegian article about how I can remote control different kinds of gadgets with my phone. For any questions you may have regarding the article, setup or configuration, TellStick, Switch King, etc, please use the comments field below or send me an e-mail at: feedback (@) satheesh.net – Click the DinSide imagelink below to read it.

Tekst og foto av/text and photo by:
Kristin Sørdal og Per Ervland.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top